ISO 22301 Lead Implementer (PECB certified) - Inclusief Exam (IS22301LI)

Geen twee rampen in de wereld richten evenveel schade aan. Tussen de onvoorspelbaarheid van natuurrampen, inbreuken op de informatiebeveiliging en incidenten van uiteenlopende aard, kan paraatheid
Artikelnummer voorraad referentie: NLIS22301LI
*
*
*
€2745,00 excl. BTW
Geen twee rampen in de wereld richten evenveel schade aan. Tussen de onvoorspelbaarheid van natuurrampen, inbreuken op de informatiebeveiliging en incidenten van uiteenlopende aard, kan paraatheid ervoor zorgen dat u zich onderscheidt van de massa en de toekomst van uw bedrijf voorspelt. In het licht hiervan is een goede planning essentieel om risico's te beperken, gevolgen te vermijden, de negatieve effecten van rampen en incidenten op te vangen, maar tegelijkertijd uw dagelijkse activiteiten voort te zetten zodat niet aan de behoeften van de klant wordt voldaan. Organisaties kunnen vooruitgang boeken bij het begrijpen en beheersen van rampen, incidenten en risico's door een BCMS gebaseerd op ISO 22301 in werking te hebben. Daarom heeft PECB deze training ontworpen om de deelnemers voor te bereiden op het implementeren van een bedrijfscontinuïteitsbeheersysteem (BCMS) in overeenstemming met de vereisten van ISO 22301. Door deze training te volgen krijgt u een uitgebreid inzicht in de best practices van het bedrijfscontinuïteitsbeheersysteem en bent u in staat een raamwerk op te zetten waarmee de organisatie efficiënt kan blijven opereren tijdens verstorende gebeurtenissen. Na het volgen van de training kunt u deelnemen aan het examen en, als u met succes slaagt voor het examen, kunt u zich aanmelden voor de "PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer" geloofsbrief. Het internationaal erkende certificaat "PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer" bewijst dat u over de professionele capaciteiten en praktische kennis beschikt om een BCMS gebaseerd op de vereisten van ISO 22301 in een organisatie te implementeren. No two disasters in the world cause equal damage. Between the unpredictability of natural disasters, information security breaches, and incidents of different nature, preparedness can make you stand out in the crowd and predict the future of your business. In light of this, proper planning is essential to mitigating risks, avoiding consequences, coping with the negative effects of disasters and incidents, but at the same time, continuing your daily operations so that customer needs do not remain unfulfilled. Organizations can make progress towards understanding and managing disasters, incidents, and risks by having a BCMS based on ISO 22301 in place. Therefore, PECB has designed this training course to prepare its participants implement a business continuity management system (BCMS) in compliance with the requirements of ISO 22301. Attending this training course allows you to gain a comprehensive understanding of the best practices of the business continuity management system and to be able to establish a framework that allows the organization to continue operating efficiently during disruptive events. After attending the training course, you can sit for the exam and, if you successfully pass the exam, you can apply for the “PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer” credential. The internationally recognized “PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer” certificate will prove that you have the professional capabilities and practical knowledge to implement a BCMS based on the requirements of ISO 22301 in an organization.
Product specificaties
Attribuut naamAttribuut waarde
StartgarantieJa
LesmethodeKlassikaal (virtueel), Klassikaal (fysiek)
TaalNederlands