Effective Business Case (GK2713)

In deze 3-daagse Effective Business Case training leert u de meest gebruikte disciplines en methodieken om een business case op te stellen en te presenteren met duidelijke, beknopte en op feiten
Artikelnummer voorraad referentie: NLGK2713
€1495,00 excl. BTW
In deze 3-daagse Effective Business Case training leert u de meest gebruikte disciplines en methodieken om een business case op te stellen en te presenteren met duidelijke, beknopte en op feiten gebaseerde argumenten die de projectvoordelen, kosten en risico's belichten om goedkeuring voor projecten te verkrijgen. U leert de onderliggende structuur en inhoud van een business case en de rol die uw publiek speelt bij de ontwikkeling ervan. Verder leert u basistechnieken voor het bepalen van financiële ROI, niet-tastbare voordelen en de waarschijnlijkheid dat aan verwachtingen wordt voldaan. Het ontwikkelen van een sterke business case is essentieel voor het overtuigen van uw project sponsors om tijd en middelen te investeren. In this 3-day Effective Business Case course, you'll learn the most common disciplines and methodologies used to create and present a business case with clear, concise, and fact-based arguments that highlight project benefits, costs, and risks to win approval for projects. You'll learn the underlying structure and content of a business case as well as the role your audience plays in the development of it. Further, you'll learn basic techniques for determining financial ROI, non-tangible benefits, and the probability of meeting expectations. Developing a strong business case is essential to persuading your project sponsors to invest time and resources.